Παραλαβή παραγγελίας:
Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη ή από άτομο που εμφανίζεται να ενεργεί αντ’ αυτού, στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας, συνιστάται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Tα στοιχεία του ατόμου (ονοματεπώνυμο με κεφάλαια γράμματα) που παρέλαβε καταγράφονται στο απόκομμα του παραστατικού παράδοσης που πρέπει να επιστραφεί στην Beautysteps.shop ενυπόγραφο από τον παραλήπτη.
Στην περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα ο πελάτης υποχρετούται να επιδείξει κατά την παραλαβή τόσο την ταυτότητά του όσο και την πιστωτική κάρτα με την οποία έγινε η συναλλαγή.
Σε περίπτωση που το πρόσωπο που παραλαμβάνει την παραγγελία είναι διαφορετικό από το πρόσωπο που αναφέρεται στην πιστωτική κάρτα η εταιρεία δύναται να αρνηθεί την παράδοση της παραγγελίας.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας:
Η παραγγελία του πελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει στην Beautysteps.shop κατά την παραγγελία του, με μέσα της επιλογής της Beautysteps.shop.
Το κόστος μεταφορικών («Έξοδα αποστολής») βαρύνει τον πελάτη  και διαμορφώνονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του πελάτη, οπότε και αποτελούν μέρος της «Συνολικής αξίας» της παραγγελίας του.
Αυτό το ποσό της «Συνολικής αξίας» της παραγγελίας του είναι και αυτό που δεσμεύεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας που επιλέγει να χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή της παραγγελίας του.
Τα «Έξοδα αποστολής» περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ΦΠΑ.
H Beautysteps.shop έχει αποδείξει την προτεραιότητα που έχουν οι ανταγωνιστικές τιμές στην εμπορική της πολιτική.
Σε προέκταση αυτού, παρ’ ότι η μεταφορά των παραγγελιών από τα κέντρα φυσικής εξυπηρέτησης προς τον προορισμό τους γίνεται με εξωτερικές – εξειδικευμένες στις μεταφορές -εταιρίες, έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το κόστος των μεταφορικών να είναι το πλέον συμφέρον, ώστε να απολαμβάνουν οι πελάτες μας την καλύτερη εξυπηρέτηση στις καλύτερες δυνατόν τιμές.
Η Beautysteps.shop, κατά περίπτωση, χρηματοδοτεί και μέρος των εξόδων αποστολής, προς όφελος των πελατών της.
Η Beautysteps.shop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τα «Έξοδα αποστολής» κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.